Et balansert liv - et blogg for en hverdag i vater.